středa 25. února 2015

GlobalPubliCash.com


Automatic Mobile Cash
Revolutionary program banks $300/day...open now! Get ready... ...for the revolutionary program that will change the making money online industry forever. ==> http://www.automaticmobilecash.com/?alberto
 No, it's NOT another simple matrix or a revenue sharing program or any blind offer that you've been bombarded with every single day. This is by far the most sophisticated program that has ever been developed to help people make money online. ==> http://www.automaticmobilecash.com/?alberto
You'll see all the REAL-TIME proofs and the program in action. Don't miss this opportunity - see it in action now: ==> http://www.automaticmobilecash.com/?alberto
 http://ultimatead.club/b728.gifStránky jsou v rekonstrukci!
18. ledna 2015
Nový Model Personal je tady. Bude sledovat, jestli registrovaný chodí do svého back office, jestli tam dělá a udělal, co udělat byl povinný. Jestli zaregistroval peněženku, jestli svůj účet obsluhuje?
Pokud tam nechodí, nedělá tam nic, po třech měsících systém jeho registraci zruší.
Tak se zajistí funkčnost základního personálního modelu.
To je dobrá zpráva, dobrá pro ty, co chtějí vydělávat v GlobalPubliCash.
Nic se nemění v tom, že každý musí do obchodu přivést dva. Ve lhůtě 30 dní.
Stejně tak je povinnost zaplatit poplatek 10 dolarů za platformu (za systém).
Ti, co v minulosti vstupovali do Modelu Global, tento krok učinili a nemají teď povinnost za platformu platit.
Povinnost zaplatit za platformu mají registrace, které mají za sebou rok registrace a ještě za plaformu neplatili.
Teď pro nové registrace platí povinnost platit za plaformu po dosažení 3. úrovně.
Souvisí to s tím, že je připraven nový Doplňující marketing, který bude pracovat v automatickém režimu. Je ho možné nazvat „náš pasivní příjem“.
To bude náš pasivní příjem v persnálním modelu. S tím souvisí povinnost zaplatit za plaformu po přestupu na 3. úroveň.
Kdo bude chtít, od chvíle, když dosáhne účet 3. úroveň, má nárok na vstup do modelu 2 x 2 (doplnkový marketing).

Každý bude mít možnost pokračovat v práci v ručním režimu v základním personálním modelu.


Nejlepší cesta pro tebe
KONFERENCE
PREZENTACE GlobalPubliCash JAKO OBRÁZKOVÝ SERIÁL ZDE!

Registrace zdarma, bezhraniční výdělek!

Zaregistruj se a buď aktivní, daruj 10 dolarů, jen jednou a přijímej přímé a průběžné platby 10 dolarů, $ 25, $ 100, 500 dolarů ... více než 5.000 dolarů vyplacených v prvních 48 hodinách. Global Publi Cash. Tím se to spustí a provozuje!
Teď je tvoje opatrnost tvůj nepřítel!!
Mezinárodní MLM darovací systém – International multi-level donations system – Donaciones de varios niveles internacionales – Международная система пожертвований – Nemzetközi MLM adományozási rendszer - Multi-Level-System der internationalen Spenden – Système multi-niveau de dons internationaux – Sistema multi-livello di donazioni internazionali – Sistema multinível de doações internacionais – 多層次的國際捐款